Tudástranszfer

Az Új Széchenyi Tervben is kiemelt prioritásként, kitörési pontként kezelt betegturizmusban hazánk, az európai fogászati turizmusban nemzetközileg is elismert helyet foglal el, mely nagyban köszönhető a kiemelkedően magas, gyakorlatorientált egyetemi képzésnek. Jelen pozíció megőrzése, illetve az iparág fejlesztése érdekében elengedhetetlen lépést tartani, sőt megelőzni a nemzetközi vetélytársakat, hiszen számos helyen folynak kutatások, fejlesztések célzottan, ezen speciális fogászati területet érintően. Speciálisnak nevezhető a fogászati betegturizmus, ugyanis a nemzetközileg elfogadott kezelési idők, kontroll és protokoll beavatkozások némileg szükségszerűen el kell térjenek a megszokottól, főleg az idő és távolsági faktorok miatt. Ezek ugyan legtöbb esetben működnek, s tapasztalati úton a betegturizmussal foglalkozó szakemberek sokszor önnön nehézségek árán tapasztalják meg, mit s hogyan lehet megoldani egy-egy távolról érkező, s csak pár napig itt tartózkodó betegeknél. Érthető, hogy maga a sebgyógyulás nem befolyásolható érdemben, de a választott kezelési- és műtéttechnikák nagyban megváltoztathatják a gyógyulási szakasz lefolyását, a komplikációk és a szükséges kontrollok időpontját. Ezen határokat feszegetve azonban sok esetben előfordulhatnak olyan, előre nem látható problémák, melyek a távolság miatt nem orvosolhatóak egyszerűen, s a páciens számára újabb utazást és többletköltséget jelent. Sokszor, erősítve ezen nehézségeket a helyi, kiindulási országbeli szakemberek negatív hozzáállása miatt egyszerű és megelőzhető komplikációk torkollhatnak igen költséges orvos-beteg perekbe, bizonyos országokbeli működési engedély, megvonásokba, és költséges kártérítésekbe. Mindezen tényezők összessége tette esszenciálissá egy olyan kutató-fejlesztő-oktató központ létrehozását, mely az alap fogorvosi szakmai kutatásokon túl egy Magyarországon egyedinek számító speciális, a betegturizmus, s annak beavatkozásainak szakmai hátterével foglalkozik. A kutatóközpont a kutatási eredményeknek minél nagyobb publicitást szerezve, a szakmai megjelenéseken, publikációkon és előadásokon túl, helyileg, saját kubatúráján belül a kialakított új protokollok teljes szakmai dokumentációját és a betegturizmusban résztvevő fogorvosok megfelelő szakmai edukációját is végezni hivatott. Az egyszerű, egy-egy témakört felölelő, hétvégi vagy egyhetes képzéseken túl itt megkezdődhet a fiatal szakemberek egy új csoportjának képzése is, akik már az új protokollokkal felvértezve kereshetnek majd állást hazánk valamelyik nagy forgalmú centrumában, erősítve ezzel mind a piaci mind a szakmai szerepét hazánknak. Amennyiben a kubatúrális lehetőségek adottak ehhez, úgy akár egy vagy kétéves Msc képzést támogató program bevezetése is megfontolandó, biztosítva ezzel a speciális beavatkozásokhoz szükséges tudáson túl a hivatalos „jogosítványt is”.

Tudástranszfer Központunk helyiségei:

1. emelet
113 - Iszlai József Implantátumfejlesztő szemináriumi helyiség
114 - Szabó József Implantátumfejlesztő szemináriumi helyiség
115 - Hattyasy Lajos Konferencia helyiség
116 - Salamon Henrik Konferencia helyiség
122 - Árkövy József Fogtechnikai lenyomatvétel dokumentációs részleg
123 - Turnovszky Frigyes Fogtechnikai lenyomatvétel dokumentációs részleg
124 - Balogh Károly Fogtechnikai lenyomatvétel dokumentációs részleg

2. emelet
209 - Nedelko Demeter (Döme) Konferenciaterem
210 - Barna Ignác Konferenciaterem

2014-2016 Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program © Minden jog fenntartva!
Impresszum